Engelse versie Deense versie
Header sleufsilos

Sleufsilo vloer met afschot naar zijkant

Door middel van doorvoeren Ø125 in de zijwanden van Kornet Beton elementen, wordt het mogelijk om van 2 kanten uit te kuilen. Immers de vloer blijft in de lengterichting vlak. Het water wordt hierdoor snel afgevoerd over een korte afstand in de breedte van de silo zodat uw sleufsilo veel schoner blijft en uw product droger.

Met name vanwege de wissel in mei bij het lasagne inkuilen kan men de laatste graskuil vanaf de achterzijde “opvoeren” en aan de voorzijde weer opnieuw lasagne inkuilen. Hierdoor krijgen uw koeien het gehele jaar door een gelijkmatig rantsoen dat resulteert in een stabiele melkproductie onder de koeien.