Engelse versie Deense versie
Header koeien

Winterkorting op sleufsilo afdeksystemen

Zuivere melkproductie met lage kosten!

In het winterseizoen 2017/2018 melken diverse melkveehouders sterker dan vorig jaar.

Boven de 30 liter melken en dan ook nog met goede gehaltes aan vet en eiwit komt steeds vaker voor.

Tijdens het lasagne inkuilen maaien vele melkveehouders per keer minder grote stukken gras af om het droge stof percentage beter onder controle te houden. Daarnaast maaien ze het gras eerder oftewel “jonger” (snellere kuil) af om de graskuil vervolgens zo spoedig mogelijk goed af te dekken voor een optimale conservering.

Een zuivere graskuil en daarnaast mais met gehakselde bieten ingekuild geven de beste resultaten met de laagste kosten voor een optimale melkproductie. Op deze manier is het voor de melkveehouder een eenvoudige maar vooral ook een kosteneffectieve manier om tezamen met de voeradviseur een goed voerrantsoen te “fine-tunen”!

Keep it simple!!!